Financiering en PGB

Voor mensen van alle leeftijden met MB of EMB

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning om je vakantiezorg te betalen

Je vakantie, zorgservice of respijtzorg kan soms geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd. De meeste gasten van De Ridder zorg & recreatie betalen vanuit het ‘Zorg in Natura-budget‘ of met een PGB. Maar er zijn ook nog andere manieren om in aanmerking te komen voor financiële hulp.
Bel of mail ons gerust als je wilt overleggen of als De Ridder zorg & recreatie met je mee kan denken over je financiële plaatje.

1. De Belastingdienst

Een deel van de reissom bestaat uit de kosten voor zorg & begeleiding. Deze kosten zijn voor jou aftrekbaar van de belasting. Je kunt ze opvoeren bij je jaaropgave onder “aftrek zorgkosten”. Lees meer op de pagina van de belastingdienst die hier over gaat. 

2. Je Zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van je reissom. Hierin verandert elk jaar iets, dus lees je verzekeringspolis goed door of bel met je verzekeraar voor de actuele stand van zaken. Voor 2019 weten we in ieder geval dat er vergoed wordt vanuit de volgende verzekeraars:
– Zilveren Kruis (vanaf 3 sterren):  tussen de € 150,- en € 200,- vergoeding per kalenderjaar
– Avero (royal en excellent polis): € 150,- per kalenderjaar
– Interpolis (zonder zorgen polis): € 150,- per kalenderjaar
– Prolife zorgverzekeraar (L en XL polis): € 150,- per kalenderjaar

Stuur na je vakantie de nota naar je zorgverzekering om voor de vergoeding in aanmerking te komen. 
 

Het is heel handig dat ik kan vragen om even mee te denken.

Leonie van Kampen

3. Stichting de Lichthoeve

Stichting De Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. De Lichthoeve wil hen zo in de gelegenheid stellen om tóch op vakantie te gaan.

Stichting de Lichthoeve | Postbus 33 | 3886 ZG Garderen
info@lichthoeve.nl | 0577 461351 | www.lichthoeve.nl

4. Stichting Stinafo

Stichting Stinafo is er voor jongeren onder de 25 jaar die financiële ondersteuning zoeken omdat ze anders niet op vakantie kunnen. Op de website www.stifano.nl lees je meer over hoe je ondersteuning kunt aanvragen.
Stichting Stifano | Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA Den Haag
info@stifano.nl | 070 3512784 | www.stifano.nl

5. Je Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wat is een PGB?

Sinds januari 2015 is er een nieuwe zorgwet van kracht: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In die wet staat dat mensen die door een beperking zorg nodig hebben, zelf zorg kunnen inkopen. Om dit te doen krijgen zij een budget: het Persoons Gebonden Budget. In totaal bestaan er nu vier verschillende manieren om een PGB aan te vragen:  

De WMO loopt via de gemeente waar je woont. De Sociale Verzekerings Bank beoordeelt de zorgovereenkomst.

De WLZ loopt via het zorgkantoor. Zij zijn ook degenen die de zorgovereenkomst beoordelen.

De Zorgverzekeringswet loopt via het zorgkantoor. Zij zijn ook degenen die de zorgovereenkomst beoordelen.

Voor de vakanties van De Ridder zorg & recreatie zijn alleen de WMO en de WLZ van toepassing. Vroeger heette dat de AWBZ.

Wat is een zorgkantoor?

Een zorgkantoor is een regionaal kantoor waar de zorgverzekeraars zitten die verantwoordelijk zijn gemaakt voor het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg, de WLZ, aan cliënten die een indicatie voor zorg hebben gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Gebruikte Afkortingen

 • PGB – Persoonsgebonden Budget
 • SVB – Sociale Verzekeringsbank
 • WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • WLZ – Wet Langdurige Zorg

Kan ik mijn PGB inzetten voor mijn vakantie bij De Ridder?

Ja, in veel gevallen kan je je PGB inzetten voor de vergoeding van de zorg- en/of begeleidingskosten van je vakantie of respijtzorg. Hoe gaat dit in z’n werk?

1.    
Boek je Zorg+vakantie of regel je Zorgservice. Dit kun je doen door het invullen en opsturen van het papieren inschrijfformulier of met het digitale inschrijfformulier van De Ridder zorg & recreatie.

2.    
De Ridder bevestigt je inschrijving/aanvraag voor je vakantie: je ontvangt een bevestiging en de factuur. Uiterlijk 4 weken voor je vakantie dient de totale reissom te zijn betaald.

3.
Je geniet van je welverdiende vakantie! Heerlijk!

Na je vakantie: 

4.    
Download en print 2 formulieren:
“Overeenkomst van opdracht” op de website van de SVB,
en het bijbehorende formulier “Zorgbeschrijving”.

5.    
Vul op de overeenkomst van opdracht de volgende punten in:

 • vraag 1 – Gegevens bugethouder: dit ben jij
 • vraag 3 – Looptijd van de zorgovereenkomst: vul hier in dat het voor onbepaalde tijd is
 • vraag 7 – Onderteken de zorgovereenkomst. Als er een vertegenwoordiger is, dan ondertekent hij of zij
   

Vul ook het formulier “Zorgbeschrijving” in.

6.  
Stuur de overeenkomst en zorgbeschrijving naar De Ridder zorg & recreatie:
Als het digitaal is via de mail: info@deridder.nu
Als het geprint is met de post:
De Ridder zorg & recreatie
Akkerwindestraat 29
6832 CS Arnhem


7.    
De Ridder zorg & recreatie stuurt het volgende pakketje naar jou terug:

 • de verder ingevulde en ondertekende overeenkomst
 • de ondertekende zorgbeschrijving
 • een kopie van je vakantiefactuur (die je al betaald hebt) met daarop gespecificeerd de kosten voor de verschillende zorgfuncties die uit het PGB betaald kunnen worden.
   

8.    
Stuur het hele pakketje naar het zorgkantoor. Valt je PGB onder de WMO? Dan stuur je het pakketje naar jouw gemeente. Let op: als er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging dan willen het zorgkantoor of gemeente ook nog een kopie van de beschikking van de rechtbank als bijlage.
 
9.    
De SVB betaalt de PGB-vergoeding aan De Ridder zorg & recreatie.

10.    
De Ridder zorg & recreatie stort deze vergoeding op jouw rekening. Je hebt je vakantie immers al betaald!

Vakantie of respijtzorg?

Als je nog thuis woont of bij andere familieleden, dan hoeven zij jou tijdens je vakantie niet te begeleiden of te verzorgen. We noemen je vakantie dan respijtzorg of logeeropvang. In de meeste gevallen krijg jij als budget-houder je logeeropvang 100% vergoed vanuit het PGB.

Wat als mijn zorgovereenkomst niet wordt goedgekeurd door de SVB of het zorgkantoor?

Wij hebben de ervaring dat er verschil van inzicht kan voorkomen tussen de verschillende gemeenten, de SVB en de zorgkantoren. Omdat zorgkantoren alleen met cliënten overleggen en nooit met zorginstellingen, kan De Ridder zorg & recreatie hierin niet voor je bemiddelen.
Vraag altijd goed na, waarom je PGB aanvraag is afgekeurd. Bij de SVB en de gemeentes verschillen de toekenningen, omdat zij meer vrijheid hebben in het toepassen van de regels. Bij de zorgkantoren is er een standaard-lijst met vergoedingen. 

Als je er met je gemeente, het zorgkantoor of de SVB niet uitkomt, dan kan je een belangenvereniging inschakelen: “Per Saldo” of “Uw Budget”. Deze belangenverenigingen komen op voor jou als budgethouder. Meestal moet je lid worden van een belangenvereniging voordat je ze in kunt schakelen.

Je bent als budgethouder zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de zorgovereenkomst. De Ridder zorg & recreatie kan niet bepalen of het PGB ook aan je wordt toegekend. Je mag ons altijd bellen of mailen om met je mee te denken.


Contact

Meer weten? Bel ons op 06–44541361. Je kunt ook het onderstaande formulier invullen.

Meer weten?


Bel voor alle details en een persoonlijk advies.